Pfizer Persprijs

Pfizer organiseert voor de derde keer de Pfizer Persprijs. Dit jaar worden journalisten bekroond die in de publieksmedia aandacht hebben besteed aan het onderwerp kanker. Kanker is een onderwerp waar we vrijwel iedere dag mee geconfronteerd worden. Te vaak heeft de dood van een patiënt te maken met het feit dat men kanker niet op tijd heeft onderkend. Recente cijfers uit februari van dit jaar van het CBS laten zien dat kanker inmiddels doodsoorzaak nummer 1 in Nederland is. Goede berichtgeving in de media kan mede helpen kanker tijdig te diagnosticeren. Journalisten van de publieksmedia die hier dit jaar aandacht aan hebben besteed of nog aan gaan besteden, kunnen meedingen naar de Pfizer Persprijs.

Lees meer