Onderscheid kinderopvang en peuterspeelzalen verdwijnt

Vanaf 1 januari 2016 gelden dezelfde kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. Er is dan op dat punt geen verschil meer tussen kinderopvang en peuterspeelzalen. Daarnaast gaat de pedagogische kwaliteit in de toekomst omhoog. Er komt meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen.

Lees meer

Gemeenten niet verplicht om ouderbijdrage voorschoolse educatie op peuterspeelzaal voor alle ouders te verlagen

Gemeenten worden niet verplicht om de ouderbijdrage voor álle ouders met alle kinderen die deelnemen aan de voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal te verlagen per 1 januari 2011. Het kabinet vindt het onwenselijk om gemeenten te verplichten

Lees meer

Peuters leren van leidsters én elkaar

In de peuterspeelzaal leren kinderen niet alleen van de leerkracht, maar ook van andere kinderen. De leerkracht helpt de kinderen voornamelijk om goed mee te doen, terwijl kinderen in hun interacties met klasgenoten meer complexe taal gebruiken en initiatief tonen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Marjolein Deunk onder peuters tussen tweeënhalf en vier jaar. Deunk promoveert 3 december aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer