Neurologiepatiënten gaan geneesmiddelen testen

VU medisch centrum en het Center for Human Drug Research (CHDR) nemen op 17 mei 2011 een gezamenlijke clinical research unit neurologie en PET-research in gebruik. In deze testkamers in VUmc kunnen patiënten meedoen aan zogenoemd ‘vroege fase geneesmiddelenonderzoek’. Bijvoorbeeld om