Pestprotocol voor woonzorgcomplexen

Woonzorgcomplexen in heel Nederland ontvangen woensdag 11 mei 2011 het Pestprotocol van het Nationaal Ouderenfonds. Het Ouderenfonds hoopt hiermee verzorgingshuizen een stevige leidraad in handen te geven om pesten binnenshuis aan te pakken en te voorkomen. De anti-pestrichtlijn voor ouderen is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere partijen, waaronder de Stichting Omgaan met Pesten. … Lees meer