Investeren in vroegdiagnostiek dementie

Het zogeheten late-onset frontaal syndroom (dit is een gedragsverandering die kan ontstaan bij 40-plussers) kan een uiting zijn van een psychiatrische aandoening, maar ook van dementie. De dementie wordt dan veroorzaakt door achteruitgang van de

Lees meer