Oudere handen op toetsenbord

Ouderen motiveren om langer door te werken

Hoe kunnen ouderen gemotiveerd worden om langer door te werken? En hoe kunnen organisaties oudere werknemers goed begeleiden? Met leeftijdsbewust personeelsbeleid, blijkt uit onderzoek van organisatiepsycholoog Tuğba Polat. Ouderen moeten langer doorwerken. Een organisatie kan oudere werknemers gemotiveerd houden met leeftijdsbewust personeelsbeleid: personeelsbeleid dat is aangepast op de leeftijd van de werknemer. Ouderen hebben namelijk

Twee derde van Nederlanders is niet blij met werk

Ruim één derde van de medewerkers in Nederland heeft hart voor het werk dat zij elke dag doen.

Groep, Team, Samenwerking, Partnerschap, Teamwork

Zo’n twee derde van de medewerkers heeft dat echter niet, zij zijn niet bevlogen met hun werk bezig en zouden indien mogelijk net zo lief een andere baan willen.

Mkb-bedrijven investeren meer in gezond personeel

Mkb-bedrijven investeren in toenemende mate in de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van hun werknemers. Meer dan de helft heeft daarvoor een plan van aanpak, driekwart voert actief verzuimbeleid en 72 procent investeert bewust in een gezonde en veilige werkplek. Dat blijkt uit de Bedrijfsgezondheidscheck van Menzis en MKB-Nederland, die door 500 ondernemers is ingevuld.

Kenmerken sollicitant bepalend voor ervaring van eerlijkheid

Recruiters ervaren video cv’s als minder eerlijk dan papieren cv’s. Sollicitanten denken verschillend over de eerlijkheid en de baangerelateerdheid van dit nieuwe selectie-instrument. Persoonlijkheid, cognitieve capaciteiten en etniciteit spelen daarbij een rol.

SMA Sollicitatie Event HAN Commerciële EconomieFotocredits: Niek Doup

Dit stelt psychologe Annemarie Hiemstra in haar proefschrift ‘Fairness van selectie op basis van papieren en video cv’s’, dat zij op vrijdag 25 januari 2013 verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Communicatiestijl bepaalt succes leidinggevende

Leidinggevenden zijn succesvoller als ze precies en expressief communiceren. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Angelique Bakker.

Zij onderzocht de manier waarop leidinggevenden met hun medewerkers communiceren en hoe die dat ervaren. Bakker is vrijdag 14 september 2012 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Rijksoverheid moet zich beter voorbereiden op haar toekomstige vraag naar personeel

Ondanks een inkrimping van de rijksoverheid moet rekening worden gehouden met een toename van het aantal moeilijk vervulbare functies in de periode 2015-2020. Het aantal oudere medewerkers dat met pensioen gaat wordt onvoldoende gecompenseerd door de instroom van jonge medewerkers. Hierdoor ontstaat een onbalans in leeftijdsopbouw. Dit effect wordt versterkt door de taakstellingen en financiële ombuigingen, waarbij de jongere medewerkers vaak als eerste hun baan verliezen.