Ruim 40 procent van de werknemers bij pensionering 65 jaar of ouder

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2012 verder opgelopen tot 63,6 jaar. Dat is een half jaar hoger dan in 2011. Ruim 40 procent van de werknemers was bij pensionering 65 jaar of ouder. In totaal gingen er vorig jaar 78 duizend werknemers met pensioen.

AOW-wet leidt tot ruim half miljoen minder AOW-ers in 2025

In 2025 telt Nederland naar verwachting ruim 3,8 miljoen 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid zou daarmee het aantal in Nederland woonachtige AOW-ers met 1,1 miljoen groeien ten opzichte van 1 januari 2012. De op 10 juli 2012 door de Eerste Kamer aangenomen wetswijziging vermindert de groei van deze groep met ruim een half miljoen.

Tweede Kamer stemt in met verhoging AOW-leeftijd

De Tweede Kamer heeft dinsdag 7 februari 2012 ingestemd met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Weekers van Financiën waarin wordt geregeld dat de AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd naar 66 jaar.

Pensioenleeftijd werknemers ruim 63 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, is in 2011 opgelopen tot ruim 63 jaar. Steeds meer werknemers gaan op of na hun 65e met pensioen. Vorig jaar gingen ruim 75 duizend werknemers met pensioen.