Tijdelijke oplossing voor tekort Semap

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is in maart 2012 door de Franse autoriteiten geïnformeerd dat er problemen konden ontstaan met de beschikbaarheid van Semap (penfluridol). Het CBG heeft, -gezien de klinische noodzaak van dit product-, op basis van die informatie contact gezocht met de Franse leverancier Alkopharm.

Lees meer