IGZ nomineert Online Expertpanel voor veiligheidsprijs

Een initiatief van het UMC Utrecht en het UMC St Radboud behoort volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tot de beste twee projecten op het gebied van patiëntveiligheid. Het Landelijk Online Expertpanel van de

Longlist bekend van de IGZ ZorgVeiligPrijs

De tien beste initiatieven uit 2009 op het gebied van patiënt- en cliëntveiligheid in de zorg zijn bekend. Deze initiatieven maken kans op de IGZ ZorgVeiligPrijs, die de IGZ op 15 juni 2010 tijdens haar patiëntveiligheidscongres voor de tweede keer uitreikt.

Oratie Cordula Wagner over patiëntveiligheid

Hoogleraar Patiëntveiligheid Cordula Wagner sprak dinsdag 25 mei haar oratie uit over de paradox van innovatie en specialisatie. Zij staat een veiligere patiëntenzorg voor door stimulatie van individuele- en teamverantwoordelijkheid.

Ziekenhuis door een veiligheidsbril

De Raad van Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis is gestart met het lopen van Veiligheidsrondes. Alle afdelingen met patiëntencontact worden tijdens deze rondes door een ‘veiligheidsbril’ bekeken.

Meer aandacht voor patiëntveiligheid in eerstelijnszorg

Huisartsen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners hebben afspraken gemaakt om de patiëntveiligheid in de eerste lijn te verbeteren. De afspraken staan in een convenant patiëntveiligheid dat vandaag is aangeboden aan minister Klink.

Symposium over Europese samenwerking patiëntveiligheid

Is Europese samenwerking op het gebied van patiëntveiligheid mogelijk? Of is Europa te divers? En is voor samenwerking standaardisatie in de zorg nodig? Of bedreigt dit de innovatie in de gezondheidszorg? En wat hebben patiënten en zorgverleners aan internationale samenwerking? Deze en andere actuele vraagstukken komen aan de orde op het symposium over patiëntveiligheid op 10 november in Amersfoort.

Patiënt in het verkeerde bed

Als gevolg van het beddentekort in ziekenhuizen komt het regelmatig voor dat patiënten op een verkeerde afdeling liggen. Ook worden mensen te snel naar huis gestuurd. Dat blijkt uit een enquête die de Consumentenbond