Ziekenhuis Amstelland start digitaal patiënttevredenheidsonderzoek

Ziekenhuis Amstelland is overgestapt op een nieuwe werkwijze voor het patiënttevredenheidsonderzoek. Het belangrijkste verschil is dat de vragenlijsten door patiënten nu digitaal kunnen worden ingevuld. De digitalisering maakt een efficiënte verwerking van de ingevulde enquêtes mogelijk,

Patiënttevredenheidsonderzoek legt ervaringen patiënt ziekenhuis bloot

Vanaf 1 juli 2011 start Zorgcombinatie Noorderboog met een patiënttevredenheidsonderzoek onder patiënten van het Diaconessenhuis Meppel. Elk kwartaal krijgt een willekeurige groep patiënten een vragenlijst toegestuurd. Dat moet jaarlijks een beeld geven van de mening van ongeveer 1.600 patiënten.

Zorgzwaartepakketten geven cliënten niet meer regie

Cliënten die in zorginstellingen wonen ervaren nog niet de beloofde effecten van zorgzwaartepakketten. Het zorgzwaartepakket beschrijft per doelgroep welke zorg iemand nodig heeft. Cliënt en zorgaanbieder maken vervolgens afspraken over de

Medisch specialisten en verpleegkundigen massaal op typecursus

Met de komst van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is er een ware run ontstaan van medisch specialisten en verpleegkundigen die blind willen leren typen. Deze keuze is vaak tweeledig. Enerzijds willen de specialisten efficiënt gebruik kunnen maken

Aantal patiënten Havenziekenhuis sterk gegroeid in 2010

Het Havenziekenhuis kijkt terug op een goed 2010. Nooit eerder zijn er zoveel patiënten behandeld in dit Rotterdamse ziekenhuis aan de Maas. Uit de hoge tevredenheid van patiënten blijkt dat zij de goede medische zorg met persoonlijke aandacht

Flevoziekenhuis met stip op 1 in Ziekenhuis Top 100

Het Flevoziekenhuis heeft de eerste plaats veroverd in de Ziekenhuis Top 100 van het Algemeen Dagblad. Na de spectaculaire stijging van 68 plekken in 2009, van 97 naar 29, maakt het ziekenhuis dit jaar een even spectaculaire