Verontwaardiging bij medewerkers Catharina Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis Eindhoven Luchtfoto

Vrijdag 29 augustus 2014 is het Catharina Ziekenhuis in het nieuws gekomen met een verhaal vanuit de vakbonden dat er een ‘angstcultuur’ zou zijn in het ziekenhuis. – BNDeStem: Vakbonden: ‘Angstcultuur’ bij Catharina Ziekenhuis Eindhoven – Volkskrant: Vakbonden slaan alarm over angstcultuur Catharina Ziekenhuis De Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het bestuur van de Vereniging van de … Lees meer

Kwaliteit radiotherapie uitzonderlijk goed

Patiënten zijn zeer te spreken over de kwaliteit van de radiotherapeutische zorg. Hun mening over de zorg in de Nederlandse radiotherapeutische centra varieert van ‘heel goed’ tot ‘bijzonder goed’.

Radiotherapie Bestralingsmasker

Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 2.000 patiënten van deze centra. Radiotherapie (bestraling) is met chirurgie en chemotherapie één van de belangrijkste behandelmethoden bij kanker.

Lees meer

“Ziekenhuizen stellen zich open voor mening patiënt”

Afdrukken

Steeds meer ziekenhuizen, zorginstellingen, en zelfstandige behandelklinieken werken samen met ZorgkaartNederland.nl, de waarderingssite voor de gezondheidszorg van patiëntenfederatie NPCF. De NPCF signaleert daarmee een voorzichtige trend naar meer openheid.

Lees meer

Goede zorg efficiënter met hogere tevredenheid cliënten

Om te komen tot duurzame zorgoplossingen voor de toenemende zorgvraag op langere termijn heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een inventarisatie gemaakt van de regels die in de zorg wellicht niet nodig zijn. De vermindering van de regeldruk moet meer kwaliteit, doelmatigheid en cliëntgerichtheid opleveren. Om de mogelijkheden te onderzoeken om de bureaucratie in de langdurige zorg weg te nemen, is het experiment regelarme zorg van start gegaan.

Lees meer

Landelijk Platform GGz pleit voor snelle invoering Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg

Het Landelijk Platform GGz pleit voor een onafhankelijke geschillencommissie in de gezondheidszorg. Vooruitlopend op de invoering van de wet Cliënt en Zorg wil het Landelijk Platform GGz dat deze Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg uiterlijk 1 januari 2013 in werking treedt en dat alle GGZ-aanbieders verplicht zijn aangesloten.

De voorbereiding van de invoering van de wet Cliënt en Zorg duurt nu al 2 jaar. Terwijl de afhandeling van de klachten nu niet in goede handen is. Het Landelijk Platform GGz dat 950.000 patiënten vertegenwoordigt in de geestelijke gezondheidszorg, vindt dat verontrustend.

Lees meer

Ombudsman signaleert acht aandachtspunten IGZ bij minister Schippers

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer signaleert met acht aandachtspunten wat patiënten in redelijkheid van de IGZ kunnen verwachten. De aandachtspunten gaan over het toezicht door de IGZ en over de relatie die de IGZ met de patiënt heeft.

De signalering is gebaseerd op meldingen van het gezamenlijke meldpunt met TROS Radar, eerder onderzoek naar de IGZ en 25 ‘hoofdpijndossiers’ die recent boven water kwamen.

Lees meer