Veiligere patiëntenzorg door stimuleren van individuele- en teamverantwoordelijkheid

In de afgelopen decennia zijn er in de zorg veel innovaties geweest en is het aantal specialismen sterk gegroeid. Positieve ontwikkelingen die helpen de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Toch krijgt jaarlijks ongeveer 5,7% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten te maken met onbedoelde schade, waarvan een deel achteraf bezien mogelijk te voorkomen was geweest.

Lees meer

NVZ-directeur Gita Gallé stapt over naar Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis

Per 1 februari 2010 treedt mevrouw drs. B.J.M. Gallé (1960) toe tot de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Mevrouw Gallé is sinds 2004 directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de branchevereniging van de algemene en categorale ziekenhuizen in Nederland. In haar nieuwe functie zal Gita Gallé met name een rol spelen … Lees meer