Actieve zorgconsument laat nog op zich wachten

De huisarts speelt meestal nog een stevige rol bij de keuze voor een ziekenhuis of specialist. Burgers gaan weinig zelf op zoek naar keuze-informatie. Van een patiëntenorganisatie blijken ze niet zozeer lid te worden vanwege belangenbehartiging, maar verwachten ze vooral informatie en voorlichting.

In het nieuwe zorgstelsel wordt van burgers een actieve rol verwacht. Ze worden ‘zorgconsumenten’ die zelf kiezen naar welk ziekenhuis of welke specialist zij gaan. Op deze manier zouden ze zorgaanbieders dwingen goede kwaliteit te leveren tegen een scherpe prijs.

Jos Werner nieuwe voorzitter NFK

Op 1 juni 2011 treedt CDA-politicus Jos Werner aan als voorzitter van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Hij gaat zich sterk maken voor het realiseren van een toekomstbestendige organisatie van de mens geraakt door kanker.

‘Koppel patiëntenorganisaties los van farmacie’

SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt dat de directe financiering van patiëntenorganisaties door de farmaceutische industrie aan banden moet worden gelegd. Hij stelt voor om de financiën van verenigingen veilig te stellen door