Hersenschade voorkomen met nieuwe behandeling geelzucht

Een combinatie van fototherapie en albuminetherapie is mogelijk een veelbelovende behandeling om hersenschade door ernstige geelzucht bij pasgeborenen én volwassenen te voorkomen. Dat concludeert UMCG-onderzoeker Andrea Schreuder in haar proefschrift.

Steeds meer gemeenten in Nederland borstvoedingsvriendelijk

Het aantal borstvoedingsvriendelijke gemeenten neemt toe. Eerst hadden 10 gemeenten dit predicaat, en nu zijn het er al 22.

Voedingscentrum – Borstvoedingsvriendelijke gemeenten

De titel ‘borstvoedingsvriendelijk’ geeft het Voedingscentrum aan gemeenten die hun omgeving borstvoedingsvriendelijk inrichten. Ze moeten daarvoor tenminste één borstvoedingsvriendelijke locatie per 50 pasgeborenen hebben.

Door slimmer rekenen meer dagen tijdwinst bij pasgeborenen

Tijd is essentieel bij de behandeling van hersenproblemen bij (veel) te vroeg geboren kinderen. Door slimmer te rekenen met bestaande meetgegevens, kan meerdere dagen tijdwinst geboekt worden bij het bepalen wáár in de hersenen problemen zijn opgetreden.

Dit is het resultaat van het onderzoek van klinisch fysicus Ward Jennekens (Máxima Medisch Centrum, Technische Universiteit Eindhoven), die hierop promoveert op 16 april 2012.

Mogelijkheden hielprik in Europa nog onvoldoende benut

Steeds meer pasgeborenen met ernstige, maar behandelbare aandoeningen kunnen met de hielprik (neonatale screening) vroegtijdig worden opgespoord om daarmee erger te voorkomen.

Echter, in veel Europese landen worden de mogelijkheden die de hielprik biedt onvoldoende benut, waardoor veel pasgeborenen met dergelijk aandoeningen toch ernstig ziek worden. Een Europees onderzoek brengt de knelpunten en mogelijkheden in kaart.

Pasgeborenen met open ruggetje lijden minder pijn dan gedacht

In Nederland bestaat een onjuiste en onterecht negatieve beeldvorming rondom kinderen met een open ruggetje. Tot op heden werd aangenomen dat sommige baby’s met een zeer ernstig open ruggetje, of spina bifida, ondraaglijke en onbehandelbare pijn lijden.

Onderzoek door onder meer drs. Rob de Jong van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis laat zien dat die beeldvorming onterecht is. Dat onderzoek verschijnt vandaag in het tijdschrift Pediatrics. De Jong pleit voor betere voorlichting en stelt het Groninger Protocol ter discussie.