Wajongers niet naar de bijstand

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maandag 3 februari 2014 afspraken gemaakt met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties over aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet. In een brief aan de Tweede Kamer geeft het kabinet deze afspraken weer.

Lees meer