Tiener, jeugd, triest

Levenslange gevolgen hersenletsel jeugd onderschat

Ruim 19.000 kinderen en jongeren lopen jaarlijks hersenletsel op, bijvoorbeeld door een (verkeers)ongeval, hersentumor of geweld. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen en jongeren en leidt vaak tot levenslange gevolgen. Op vrijdag 6 november 2014 promoveert Arend de Kloet, psycholoog bij Sophia Revalidatie in Den Haag op zijn onderzoek naar NAH bij

hangsloten veiligheid

Maatschappelijke veiligheid niet alleen maar negatief

Mensen denken vaak negatief over veiligheid in de maatschappij. Ze associëren het met criminaliteit, repressie, straf en angst. Je kunt echter ook in positieve termen over veiligheid praten: denk aan vertrouwen, zorg, verbondenheid en geborgenheid. In het boek ‘Positive Criminology’ behandelen criminoloog Marc Schuilenburg en bestuurskundige Ronald van Steden van de Vrije Universiteit Amsterdam samen

Naar een haalbaar en houdbaar zorgstelsel

Op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven is nog veel winst te behalen. Maar dan moeten zowel zorgorganisaties als de directe omgeving samen weten te werken en daarbij gezamenlijk de patiënt centraal stellen. Zo hoeven ouderen met complexe problemen en chronisch zieken veel minder een beroep te doen op de AWBZ.

Stop de stapeling! Grote actie op 19 september

Bezuinigingen op patiëntenorganisaties, in de zorg, op de Wajong en andere sociale voorzieningen: ze komen allemaal aan bod tijdens de grote protestmanifestatie op 19 september 2011. De CG-Raad organiseert deze dag samen met onder meer de FNV en AbvaKabo.

“Actieve participatie belangrijk ingrediënt succes evangelische kerken”

Waar danken de evangelische kerken hun succes aan in de Nederlandse samenleving, in tegenstelling tot de neergang van de gevestigde kerken? Dat onderzocht Miranda Klaver, antropoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij concludeert dat mensen religie met name ‘leren’ door actieve participatie in

Ouderen, de generatie van de toekomst?

Het thema van deze lustrumeditie is ‘Ouderen, de generatie van de toekomst?’ Hoe zijn ouderen actief in de samenleving? Is de derde levensfase een probleem of zijn ouderen de vrijwilligers van de toekomst?