Palliatieve zorg zonder beperkingen

Donderdag 12 april 2012 houdt Agora het symposium ‘Palliatieve zorg zonder beperkingen’, over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In workshops gaan de deelnemers aan de slag met de thema’s uit Zorgen tot de laatste dag, een uitgave van het NIVEL.

Palliatieve zorg én streven naar genezing

In de laatste levensdagen is genezing bij patiënten met kanker minder vaak een belangrijk behandeldoel dan bij patiënten met een andere ziekte.

Bij een klein aantal patiënten zijn zowel palliatie als genezing gelijktijdig behandeldoel, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het British Journal of General Practice.

IKNL ook expertisecentrum palliatieve zorg

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is door het ministerie van VWS aangewezen als landelijk expertise centrum palliatieve zorg. Als genezing niet meer mogelijk is, staan kwaliteit van leven en sterven voorop. IKNL biedt advies op maat, richtlijnen en bij- en nascholing. Zorgverleners hebben nu een landelijk aanspreekpunt voor actuele en betrouwbare informatie over de behandeling van hun patiënten.

Palliatieve zorg: alles zeggen is niet alles

In de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten laveren zorgverleners tussen hun professionele waarden en die van patiënten en familie. Open en directe informatie zoals in Nederland gebruikelijk is kan alle hoop wegslaan en nogal cru overkomen, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL waarop Fuusje de Graaff 23 februari 2012 promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Verzoeken om euthanasie

De eerste vijf jaar na de invoering van de euthanasiewet is het aantal verzoeken bij huisartsen om euthanasie niet toegenomen. Wel is het nu mogelijk de kwaliteit van de euthanasiepraktijk te toetsen. Pijn blijkt de afgelopen dertig jaar geleidelijk een minder belangrijke reden geworden voor euthanasie. Onderzoekers van het NIVEL schrijven dit in een hoofdstuk in het boek Euthanasia – The “Good Death” controversy in Humans and Animals.

Rijnland Ziekenhuis verbetert palliatieve zorg

Het Rijnland Ziekenhuis start met het zorgpad stervensfase, zodat patiënten in de laatste levensfase nog betere zorg krijgen. Dit project wordt ondersteund door de firma Roche. Volgens planning zal in de loop van 2012 een team palliatieve zorg gaan functioneren.

Pijn, het is er wel maar je ziet het niet

“Het is zo klein, je ziet het eerst niet.” En toch is er pijn. Hoe krijg je dat in de gaten? Het NIVEL brengt een boekje uit met casuïstiek over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het boekje biedt praktische tips voor begeleiders, en is te gebruiken in de opleiding en op de werkvloer.