Zongedrag belangrijke reden voor de toename van het huidkankerrisico

De zonkracht is hoog de komende dagen. Geniet van de zon, maar beperk de UV-blootstelling bij hoge zonkracht. In de afgelopen twintig jaar is het jaarlijks aantal nieuwe gevallen van huidkanker meer dan verdubbeld, en een verdere toename is te verwachten. Aantasting van de ozonlaag en vergrijzing verklaren slechts een gedeelte van de waargenomen toename, blijkt uit scenario-berekeningen van het RIVM. Verandering in het zongedrag is waarschijnlijk de hoofdoorzaak.

Lees meer

Alternatieven voor fluorkoolwaterstoffen nodig

Wereldwijd worden steeds meer HFK’s (fluorkoolwaterstoffen) gebruikt. Dat is een gevolg van het Montreal Protocol voor de bescherming van de ozonlaag. HFK’s tasten de ozonlaag niet aan, maar worden gebruikt ter vervanging van stoffen die dat wel doen.

Er is echter een negatief bij-effect: HFK’s leveren een steeds grotere bijdrage aan het broeikaseffect. Daarom moeten er alternatieven komen voor HFK’s om de winst van het Montreal Protocol te behouden. Dat is de conclusie van een studie onder leiding van het RIVM, die deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Lees meer

Wereldozondag

Vrijdag 16 september 2011 was het wereldozondag, de dag waarop we stilstaan bij de mondiale afspraken om de ozonlaag te beschermen. Het RIVM draagt daaraan bij door ondermeer de gevolgen te meten van de aantasting van de ozonlaag voor UV-stralingsniveaus in Nederland en schadelijke gevolgen voor de gezondheid te berekenen. Ozonlaag en Montreal Protocol De … Lees meer