Matige smog door ozon

Het RIVM heeft woensdag 25 juli 2012 om 15:00 uur matige smog in Noord-Brabant en Zuid-Limburg geconstateerd. De drempel van matige smog door ozon van 180 µg/m3 (microgram per kubieke meter) is overschreden. In de komende uren zal de smog zich naar verwachting verder uitbreiden over voornamelijk het zuiden en oosten van Nederland.

Lees meer

Wereldozondag

Vrijdag 16 september 2011 was het wereldozondag, de dag waarop we stilstaan bij de mondiale afspraken om de ozonlaag te beschermen. Het RIVM draagt daaraan bij door ondermeer de gevolgen te meten van de aantasting van de ozonlaag voor UV-stralingsniveaus in Nederland en schadelijke gevolgen voor de gezondheid te berekenen. Ozonlaag en Montreal Protocol De … Lees meer

Dossier Ozon 2011

Ozon is een natuurlijke component in de atmosfeer, essentieel voor het leven op aarde. Maar ozonconcentraties veranderen onder invloed van menselijke activiteiten. Dat heeft diverse effecten op de mens en vegetatie, en ook op het klimaat. Dit Dossier Ozon 2011 beschrijft de wetenschappelijke kennis over niveaus van ozon op leefniveau en de effecten daarvan in Nederland.

Lees meer