Diëtist gaat overgewicht met succes te lijf

Bij de diëtist komen, net als in 2007, voor het merendeel mensen met overgewicht en diabetes. De beweeg- en voedingsadviezen helpen. Binnen de groep die de behandeling afmaakt, neemt het aantal cliënten met ernstig overgewicht met bijna een vijfde af.

Maastrichtse onderzoekers ontrafelen jojo-effect op celniveau

Mensen met overgewicht die in korte tijd veel gewicht kwijtraken zijn daarna vaak snel weer terug op hun oude gewicht. Onderzoekers van de universiteiten van Maastricht en Hasselt hebben dit rebound effect onderzocht met behulp van proteomics methoden. De resultaten van hun onderzoek verschijnen binnenkort in het Journal of Proteomic Research. Uit deze studie blijkt dat vetcellen zich sterk conditioneren om opnieuw vet te gaan stapelen. Met deze studie is voor het eerst op moleculair celniveau inzicht verkregen in het onderliggende mechanisme. Het tijdschrift wijdde aan deze publicatie ook een editorial (‘very low calorie diet makes adipocytes scream’) die het belang van de onderzoeksresultaten en de kwaliteit van de onderzoeksopzet onderstreept.

‘Tweede Kamer: neem nu échte maatregelen tegen overgewicht!’

De Nederlandse Hartstichting roept de Tweede Kamer op om maandag 7 september échte maatregelen te treffen om de toename van overgewicht in ons land te bestrijden. Op 7 september debatteert de Tweede Kamer met Minister Klink van Volksgezondheid over de Nota Overgewicht.