Naar een haalbaar en houdbaar zorgstelsel

Op het gebied van gezondheid en kwaliteit van leven is nog veel winst te behalen. Maar dan moeten zowel zorgorganisaties als de directe omgeving samen weten te werken en daarbij gezamenlijk de patiënt centraal stellen. Zo hoeven ouderen met complexe problemen en chronisch zieken veel minder een beroep te doen op de AWBZ.

World Vegan Day: de vleesconsumptie is te hoog!

Op 29 oktober is het World Vegan Day. Internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters waarschuwt dat vleesconsumptie niet alleen schadelijk is voor dieren, maar ook voor het milieu en onze gezondheid – obesitas is een