Ouderenorganisaties presenteren plan toekomst ouderenzorg

Heel Nederland heeft een mening over de vergrijzing en de toekomst van de ouderenzorg, maar vandaag (25 mei 2010) presenteren de ouderen zelf welke ideeën ze daarover hebben. De koepel van ouderenorganisaties CSO publiceert het visiedocument: Duurzame ouderenzorg: met, voor én door ouderen.

Groot zorg- en welzijnsproject van start

Het UMC St Radboud start een groot voorbeeldproject om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen en, waar nodig, medisch te behandelen. Alle maatschappelijke sectoren in de zorgwereld leveren aan deze zogenoemde Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS) een bijdrage. Voor dit project is vijf miljoen euro beschikbaar: drie miljoen euro komt van subsidiegever ZonMw en twee miljoen wordt gefinancierd door de sectoren die bij het project betrokken zijn, zoals zorgverzekeraars, landelijke overheid, gemeenten en ziekenhuizen.

Leidraad valcalamiteiten in de ouderenzorg

Voor het melden van valcalamiteiten in de ouderenzorg is een leidraad opgesteld. In de leidraad staat wanneer zorginstellingen een valcalamiteit moeten melden en op welke wijze (format). De leidraad gaat 22 februari van kracht.