Groot zorg- en welzijnsproject van start

Het UMC St Radboud start een groot voorbeeldproject om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen en, waar nodig, medisch te behandelen. Alle maatschappelijke sectoren in de zorgwereld leveren aan deze zogenoemde Zorg- en WelzijnsStandaard (ZWS) een bijdrage. Voor dit project is vijf miljoen euro beschikbaar: drie miljoen euro komt van subsidiegever ZonMw en twee miljoen wordt gefinancierd door de sectoren die bij het project betrokken zijn, zoals zorgverzekeraars, landelijke overheid, gemeenten en ziekenhuizen.

Lees meer