Ouderentelefoon zo snel mogelijk invoeren

ouderentelefoon

In Nederland zijn jaarlijks 120 000 thuiswonende ouderen slachtoffer van psychisch geweld. Daarnaast krijgen maar liefst 10 000 ouderen te maken met lichamelijke mishandeling. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder 65-plussers die nog thuis wonen uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). GroenLinks vindt deze cijfers ronduit schokkend en wil dat alles … Lees meer

Ouderen steeds vaker slachtoffer van geweld

Ouderen

In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe. Dit maakt het CBS bekend in de Week Zonder Geweld. Eén op de honderd 65-plussers is in 2013 slachtoffer geweest van een of … Lees meer

Voorlichters ouderenmishandeling van start

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vrijdag 5 april 2013 de namen van 35 voorlichters ouderenmishandeling bekend gemaakt. Deze vrijwilligers van vier seniorenorganisaties, waaronder ANBO, hebben een training gevolgd om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.

Rijksoverheid, Ouderenmishandeling

Na het ontvangen van hun bewijs van deelname aan deze training, uit handen van staatssecretaris Van Rijn, gaan zij het land in. Op allerlei bijeenkomsten zullen zij ouderen voorlichten over wat ouderenmishandeling is en wat zij er tegen kunnen doen.

Lees meer

Stimulans aanpak van ouderenmishandeling

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten was op 20 september 2012 aanwezig op de VN ministeriele conferentie over vergrijzing in Wenen. Er waren maar liefst 52 landen uit Europa, de Verenigde Staten en Canada aanwezig. De staatssecretaris had de eer om de paneldiscussie over het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen voor te zitten.

Lees meer

Totaalaanpak in strijd tegen huiselijk geweld

Per 1 juli 2012 hebben drie Twentse organisaties Maatschappelijk Werk het Steunpunt Huiselijk Geweld overgenomen van Kadera. Door een intensieve samenwerking met politie Twente en Bureau Jeugdzorg ontstaat er een sluitende ketenaanpak met als doel huiselijk geweld zo efficiënt mogelijk te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.

Lees meer

Ze worden onder druk gezet om hun testament te wijzigen

Eén op de twintig ouderen in Nederland krijgt jaarlijks te maken met mishandeling. Ze worden onder druk gezet om hun testament te wijzigen, hun bankboekje wordt geplunderd, ze worden geknepen en geslagen, ze krijgen te weinig eten en drinken, ze mogen geen contact buitenshuis hebben, ze worden bedreigd en beledigd en soms ook seksueel misbruikt.

Ouderenmishandeling is een tragedie die letterlijk en figuurlijk diepe wonden slaat in het persoonlijke leven van slachtoffers, plegers en hun omstanders. Het geweld vindt achter de voordeur plaats en wordt veelal gepleegd door mensen die heel nabij staan: partners, kinderen, buren, kennissen of hulpverleners. Ouderen zelf doen hun mond niet open.

Lees meer