Vier nieuwe diabetes-genen beschreven

Een internationaal team van onderzoekers beschrijft vier nieuwe genen die de kans op diabetes type II (‘ouderdomsdiabetes’) vergroten. Het UMC Utrecht werkte mee aan het onderzoek. De resultaten verschijnen vrijdag 10 februari 2012 in het tijdschrift American Journal of Human Genetics.

Het onderzoek omvat gegevens van 17.000 diabetespatiënten en 70.000 gezonde proefpersonen. Het is daarmee het grootste genetische onderzoek naar diabetes tot nu toe. De genetische vergelijking bracht vier nieuwe genen aan het licht die een rol spelen bij het ontstaan van diabetes. Twee van deze genen zijn betrokken bij de energiehuishouding van het lichaam. Het onderzoek combineerde genetische gegevens van uiteenlopende bevolkingsgroepen.

Lees meer