Gemeenten niet verplicht om ouderbijdrage voorschoolse educatie op peuterspeelzaal voor alle ouders te verlagen

Gemeenten worden niet verplicht om de ouderbijdrage voor álle ouders met alle kinderen die deelnemen aan de voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal te verlagen per 1 januari 2011. Het kabinet vindt het onwenselijk om gemeenten te verplichten

Lees meer