Ouderbetrokkenheid op het MBO

Rotterdam maakt werk van ouderbetrokkenheid. Alle branches/clusters van de ROC’s vinden goede vormen om met ouders samen te werken of zijn ermee bezig. Toch is er nog winst te behalen. Hoe geef je invulling aan contact met ouders van jongeren die steeds meer op eigen benen gaan staan?