Reactie IGZ op artikel Metro

Metro meldde vandaag dat Zorgbelang Noord-Holland zich erover verbaast dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg nog geen klacht heeft ingediend over orthopeed De Bruin bij het Medisch Tuchtcollege. Hieronder volgt een reactie van de inspectie.

Orthopedisch arts Lievensberg ziekenhuis blijft Toparts

Mednet, een onafhankelijk magazine voor medici in Nederland, maakte vorige week de namen bekend van de Mednet Topartsen 2010. Medisch specialist M.M. Alvarez Ferrero, werkzaam als orthopeed in het Lievensberg ziekenhuis, kwam opnieuw