Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen

Woensdag 4 juli 2012 heeft de presentatie plaats gevonden van het boek ‘Toch is het een goede keus geweest. Ervaringen van ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen.’ Het is geschreven door Jorien Luijkx en Carla Vlaskamp, onderzoekers bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG. Vlaskamp is hoogleraar orthopedagogiek, met bijzondere aandacht voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Luijkx is docent en promovenda.

Lees meer

Klas-assistent heeft ongewild een negatieve invloed op de acceptatie van leerlingen met beperkingen

De aanwezigheid van een klas-assistent heeft een negatieve invloed op de acceptatie van leerlingen met beperkingen. De klas-assistent brengt vaak veel tijd door met de leerling met een beperking en legt daardoor extra aandacht op de beperking van het kind. Hierdoor wordt de leerling negatief bestempeld en valt het eerder buiten de groep. Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Anke de Boer. Zij vindt dat er nagedacht moet worden over andere vormen van ondersteuning in de klas.

Lees meer

Nieuwe onderzoeksmethode biedt asielkinderen houvast in procedure

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een methode ontwikkeld om het ontwikkelingsbelang van kinderen op een betrouwbare manier vast te stellen. De methode kan onder meer worden ingezet wanneer wordt overwogen een kind in een pleeggezin onder te brengen, maar ook in asielprocedures. Orthopedagoge Elianne Zijlstra: ‘De methode laat duidelijk zien of maatregelen voldoende rekening houden met het ontwikkelingsbelang van het kind. In asielprocedures wordt daaraan nog vrijwel altijd voorbij gegaan.’ Zijlstra promoveert 14 mei 2012 op het onderzoek.

Lees meer