Oratie Paul Robben

Op donderdag 1 juli aanvaardt prof.dr. Paul Robben de bijzondere leerstoel ‘Effectiviteit van toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn oratie ‘Toezicht in een glazen huis’,

Toezicht op de zorg volop in de schijnwerpers

De verwachtingen van burgers, politiek en media over de Inspectie van de Gezondheidszorg zijn hoog gespannen. Verwacht wordt dat problemen in de zorgverlening worden voorkomen en dat patiënten zich met een gerust hart

Ontketende oncologische chirurgie

Gecompliceerde operaties bij kankerpatiënten die niet vaak worden uitgevoerd, moeten worden geconcentreerd in een beperkt aantal ziekenhuizen. Het levert namelijk een enorme verbetering van zorg op. Dit stelt prof. dr. Hans de Wilt,

Oratie Cordula Wagner over patiëntveiligheid

Hoogleraar Patiëntveiligheid Cordula Wagner sprak dinsdag 25 mei haar oratie uit over de paradox van innovatie en specialisatie. Zij staat een veiligere patiëntenzorg voor door stimulatie van individuele- en teamverantwoordelijkheid.

Veiligere patiëntenzorg door stimuleren van individuele- en teamverantwoordelijkheid

In de afgelopen decennia zijn er in de zorg veel innovaties geweest en is het aantal specialismen sterk gegroeid. Positieve ontwikkelingen die helpen de kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren. Toch krijgt jaarlijks ongeveer 5,7% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten te maken met onbedoelde schade, waarvan een deel achteraf bezien mogelijk te voorkomen was geweest.

Discussie over dure kankermiddelen

Media-aandacht voor het dure borstkankergeneesmiddel Herceptin heeft geleid tot het vaker voorschrijven hiervan. De ziekenhuizen hebben echter een vastgesteld budget en daarmee gaat dit ten koste van andere categorieën kankerpatiënten.