Al vanaf 30 jaar alert zijn op hart- en vaatziekten

Bij 30% van de sterfte in Nederland zijn hart- en vaatziekten de oorzaak. De ziekten komen vaker voor bij mensen van niet-westerse afkomst en bij hen op jongere leeftijd. Ook laaggeletterden lopen meer risico op deze ziekten. Apothekers en huisartsen moeten daarom alerter zijn op risicofactoren, bij patiënten met een niet-westerse achtergrond zelfs al vanaf 30 jaar. Dat schrijven diverse zorgprofessionals in MFM, het Tijdschrift over praktijkgerichte farmacotherapie.

Lees meer

Rijke mensen zijn gezonder dan arme mensen

Rijke mensen zijn gezonder dan arme mensen, net als hoog opgeleiden en werkenden. Maar bij het meten van deze ongelijkheden kunnen ongemerkt veel verschillende meetfoutenoptreden. In zijn proefschrift ‘Empirical Studies in the Measurement of Socio-economic Inequality in Health’ deed Steef Baeten studies naar hoe deze meetfouten voorkomen kunnen worden en presenteert hij nieuwe feiten.

Lees meer

Kinderen met stiefouder scoren lager op de Cito-toets

In 2011 hadden kinderen in groep acht van de basisschool gemiddeld een Cito-score van 536. Meisjes en jongens uit gezinnen met hogere inkomens scoorden hoger dan gemiddeld. Kinderen die wonen in een gezin met een stiefouder haalden in elke inkomensgroep een lagere score.

Lees meer

Aparte opleiding voor docenten beroepsonderwijs

Lerarenopleidingen gaan docenten beter opleiden voor vmbo- en mbo-scholen. Minister Bussemaker (OCW) wil dat leraren beter beslagen ten ijs komen als ze voor de klas gaan staan in het vmbo en het mbo. Een speciale afstudeerrichting (v)mbo is een belangrijke stap in die richting.

Lees meer

Studiekeuze123.nl compleet vernieuwd

Studiekiezers kunnen nu nog makkelijker zoeken naar opleidingen. Met meer dan 2.500 keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs is het vinden van een studie die bij je past niet eenvoudig. Op Studiekeuze123.nl is daarom objectieve informatie te vinden van alle erkende opleidingen.

De onafhankelijke website Studiekeuze123.nl wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees meer

Erkenning opleiding Chirurgie is belangrijk voor opleidingsambitie Flevoziekenhuis

De Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de KNMG heeft de vakgroep Chirurgie van het Flevoziekenhuis de erkenning verleend voor het opleiden van arts-assistenten tot chirurgen. De commissie is vooral heel tevreden over de setting van de afdeling Chirurgie, de sfeer en het opleidingsklimaat in het ziekenhuis. De erkenning is een belangrijke mijlpaal in de ambitie van het Flevoziekenhuis om een groot opleidingsziekenhuis te worden.

Directeur Cor Calis overhandigt bloemen aan chirurg en opleider Paul Verbeek en feliciteert de vakgroep met het prachtige resultaat.

Lees meer