Modern leren en opleiden in Meander MC

Jaarlijks worden duizenden artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals opgeleid in 28 ziekenhuizen, verenigd in de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Anne den Hertog, Meander MCChirurg-in-opleiding Anne den Hartog aan het werk in Meander Medisch Centrum.

De publicatie ‘Opleiden zit in onze genen’ toont aan dat Meander Medisch Centrum, net als de collega-STZ-ziekenhuizen, klaar is voor de ziekenhuiszorg van de toekomst.

Lees meer

Erkenning opleiding Chirurgie is belangrijk voor opleidingsambitie Flevoziekenhuis

De Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de KNMG heeft de vakgroep Chirurgie van het Flevoziekenhuis de erkenning verleend voor het opleiden van arts-assistenten tot chirurgen. De commissie is vooral heel tevreden over de setting van de afdeling Chirurgie, de sfeer en het opleidingsklimaat in het ziekenhuis. De erkenning is een belangrijke mijlpaal in de ambitie van het Flevoziekenhuis om een groot opleidingsziekenhuis te worden.

Directeur Cor Calis overhandigt bloemen aan chirurg en opleider Paul Verbeek en feliciteert de vakgroep met het prachtige resultaat.

Lees meer