Opiumwet voor het volk

Nederlandse openbare apothekers verstrekten in 2008 maandelijks gemiddeld 160.000 keer een middel dat volledig onder de Opiumwet valt. Methylfenidaat is daarvan het meest verstrekte middel. Ruim 890.000 keer verstrekten apothekers een middel dat onder het lichte regiem van de Opiumwet valt.