Eindelijk remedie tegen oorsuizen?

In het Maastricht UMC+ heeft onlangs de eerste patiënt die aan één kant doof is en aan dat oor ook lijdt aan oorsuizen, een zogeheten Tinnitus Implantaat (TI) gekregen. Het is de bedoeling dat dit TI zodanig wordt afgesteld dat er een stiltecode wordt gevonden waardoor de patiënt verlost is van het oorsuizen.

MRI-onderzoek naar hersenmechanismen bij oorsuizen

Mensen met tinnitus (oorsuizen) hebben last van een piep in de oren die andere mensen niet horen. Steeds meer jonge mensen hebben dit, vaak als gevolg van te luide muziek.

Ears

UMCG-promovendus Kris Boyen heeft laten zien dat tinnitus is geworteld in een netwerk van hersengebieden en dat niet alleen het gebied dat geluid verwerkt (de auditieve hersenschors) erbij betrokken is.

Nieuwe effectieve behandeling tegen oorsuizen

Een nieuwe behandeling tegen tinnitus (oorsuizen) helpt patiënten beter te functioneren en vermindert de zorgkosten. Dit heeft prof. J.W.S. Vlayen (MUMC) aangetoond in het kader van het programma DoelmatigheidsOnderzoek. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het gezaghebbend tijdschrift The Lancet.

Zorg dat je Ménière de baas wordt!

De NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) organiseert op dinsdagavond 12 april 2011 in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis een bijeen- komst over de ziekte van Ménière.

Hypothese over ziekte van Menière in dierproeven bevestigd

De ziekte van Menière is een aandoening van het binnenoor die wordt gekenmerkt door gehoorverlies, duizeligheid en oorsuizen. De duizeligheid, die in het evenwichtsorgaan optreedt, wordt door patiënten als het meest invaliderend ervaren.