21 blinde ogen door vuurwerk

Tijdens de jaarwisseling 2011-2012 zijn helaas weer 21 ogen blind geworden. Hiervan zijn inmiddels 9 ogen verwijderd. Deze jaarwisseling is voor de vierde keer het totale aantal door vuurwerk veroorzaakte oogletselsgeregistreerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), het gezelschap waarbij alle oogartsen in Nederland aangesloten zijn. Tjeerdde Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis en woordvoerder inzake vuurwerk van het NOG: “Alhoewel we een dalende lijn in het totale aantal oogletsels kunnen zien, is de ernst van het letsel gestegen waaronder het totale aantal blinde ogen. Meer en meer mensen dragen een vuurwerkbril tijdens het afsteken van of kijken naar vuurwerk, maar helaas doet nog steeds niet iedereen dit. Door het dragen van een dergelijke bril had dit jaar een groot aantal slachtoffers voorkomen kunnen worden”.

Lees meer

25 blinde ogen door vuurwerk tijdens jaarwisseling

Tijdens de afgelopen jaarwisseling is voor de tweede keer het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door vuurwerk landelijk geregistreerd door alle in Nederland werkzame oogartsen. Deze registratie is uitgevoerd op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap waarbij alle oogartsen aangesloten zijn. Tjeerd de Faber, oud-voorzitter en woordvoerder van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap en oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam: “Dit jaar zijn er weer meer slachtoffers gevallen. Alhoewel er minder ogen volledig verwijderd moesten worden, zijn er helaas 25 blinde ogen gevallen. Opvallend is dat het percentage oogletsels door illegaal vuurwerk slechts 3% is. 84 % wordt veroorzaakt door legaal vuurwerk, 13% is onbekend.”

Lees meer

Update jaarwisseling 2008-2009: 315 vuurwerk-oogletsels

Nederlandse oogartsen zijn consumentenvuurwerk zat. Want hoeveel oogletsels brengt ons de komende jaarwisseling? Tijdens de laatste jaarwisseling zijn in Nederland als gevolg van vuurwerk in totaal 24 ogen volledig blind geworden. “Rond de jaarwisseling 2008/’09 behandelden de oogartsen in Nederland 268 patiënten met 315 vuurwerk-oogletsels. Het uiteindelijke resultaat was 24 blinde ogen waarvan er 15 operatief verwijderd moesten worden. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) pleit er dan ook voor om consumentenvuurwerk te verbieden”, aldus Tjeerd de Faber, woordvoerder van het NOG en oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Lees meer