Zeewater ontzouten zonder afvalslurry

Ontzouting wordt gezien als één van de sleuteltechnologieën om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar water als gevolg van urbanisatie, groei van de wereldbevolking en de uitputting van natuurlijke watervoorraden. Een belangrijk nadeel van de huidige