Meer jongens op speciale scholen

In de periode 2003/’04 – 2011/’12 is het aantal leerlingen op speciale scholen met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs. Met name steeg het aantal jongens in cluster 4 van het speciaal voortgezet onderwijs, dat bedoeld is voor leerlingen die zeer moeilijk opvoedbaar zijn of een ernstige ontwikkelingsstoornis hebben.

Lees meer

Ook baby’s handelen niet altijd naar wat ze zien

Als volwassenen een voorwerp pakken handelen ze niet altijd naar wat ze zien. Dat komt doordat het visuele brein uit twee aparte systemen bestaat.

Het ene systeem coördineert de waarneming van het voorwerp en het andere systeem is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de grijpbeweging van de arm en hand.

Lees meer