Focus in de ontwikkelingssamenwerking nog niet zichtbaar

De uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking zijn teruggebracht van 0,8% van het bruto nationaal product tot 0,75% in 2011, zoals beoogd in het regeerakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte/Verhagen. Dit komt overeen met € 4,7 miljard in 2011.

Van ontwikkelingssamenwerking naar mondiaal burgerschap

De oude relatie van wij en zij, Noord en Zuid, gever en ontvanger is voorbij. Het gaat er nu om mensen bewust te maken van de mondiale wederzijdse afhankelijkheid, verbondenheid en dus ook gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mondiale problemen. Dat is de nieuwe opdracht voor NCDO: centrum voor internationale samenwerking en mondiaal burgerschap.

Koningin Beatrix speelt op verjaardag NCDO het Earth Charter spel met Lynn Zebeda en Ama van Dantzig.

Op zaterdag 4 februari 2012 wijdde NCDO, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin, een bijeenkomst aan deze verschuiving binnen het denken en doen in internationale samenwerking. Nederlandse en internationale sprekers en afgevaardigden uit politiek, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en samenleving gaven samen inhoud aan dit thema.

Aandacht voor Afrika en ‘stille rampen’

UNICEF heeft dit jaar 1,28 miljard dollar nodig om hulp te kunnen bieden aan kinderen in noodsituaties in meer dan 25 landen. Daaronder zijn landen waarin al jarenlang ‘stille rampen’ aan de gang zijn, maar het meeste geld – een derde deel van het bedrag – is nodig voor hulpprogramma’s in de Hoorn van Afrika en dan vooral in Somalië. Voor West- en Centraal-Afrika is 311 miljoen dollar nodig om de groeiende voedselcrisis te bestrijden. Dat meldt UNICEF in het ‘Humanitarian Action for Children Report 2012‘, dat vrijdag 27 januari 2012 is gepresenteerd.

Stand van zaken beleid ontwikkelingssamenwerking in beeld

De Algemene Rekenkamer volgt de komende jaren of het kabinet erin slaagt om de versnippering in het beleid voor ontwikkelingssamenwerking terug te dringen en zal hierover periodiek rapporteren. De eerste rapportage Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking; Stand van zaken april 2011 verschijnt dinsdag 28 juni 2011.

Oxfam Novib campagne gaat in op ‘vooroordelen’

Maandag 4 april 2011 is een nieuwe campagne van Oxfam Novib gestart. Deze campagne gaat in op bepaalde vooroordelen die er in Nederland bestaan over ontwikkelingsamenwerking. In korte TV-filmpjes gaat journalist/tv-maker Stef Biemans op zoek naar