vermindering-kosten-ontslag

Vermindering kosten bij ontslag

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Vakbonden, werkgevers, coalitiepartijen en kabinet concludeerden in het voorjaar dat de doelen van de Wet werk en

Mediq maakt herstructurering Apotheken Nederland bekend

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, maakt maandag 10 september 2012 de plannen bekend voor een reorganisatie van het bedrijfsonderdeel Apotheken Nederland. Dit zal in 2015 leiden tot een jaarlijkse besparing van €19 miljoen. Met de herstructureringen die hiervoor noodzakelijk zijn, zullen in deze periode 134 arbeidsplaatsen (FTE) vervallen. De reductie van het aantal arbeidsplaatsen zal gelijke tred houden met het tempo van de besparingen.

Werkgevers begeleiden zelf werknemers naar nieuw werk

‘Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers zelf de verantwoordelijkheid krijgen om werknemers naar ander werk te begeleiden’. Dat zei minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid woensdag 9 februari 2011 in Driebergen

Bureau KNMP bezuinigt ruim € 3 miljoen in 2011

Het bureau van de apothekersorganisatie KNMP in Den Haag gaat in 2011 ruim € 3 miljoen bezuinigen. Daarmee sluit de KNMP aan op de verder verslechterde economische omstandigheden in de sector. Door deze bezuinigingsoperatie

KNMP/NIA reactie op massaontslag Organon

Met de dramatische reorganisatie van voormalig Organon dreigt voor Nederland hoogwaardige en specifieke kennis op het gebied van gezondheid voor vrouwen verloren te gaan. Organon heeft door de jaren heen bewezen op een meer