Reactie IGZ op onderzoek Commissie-De Vries over Jelmer Mulder

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is het eens met het oordeel van de Commissie-De Vries dat zij ernstig tekortgeschoten is in de behandeling van de melding over Jelmer Mulder en neemt de aanbevelingen over. De tekortkomingen zijn volgens de commissie niet alleen het gevolg van individueel handelen of nalaten, maar houden ook verband met de organisatie destijds: de vele organisatiewijzigingen, onvoldoende aansturing, weinig effectief personeelsbeleid en de neiging tot solistisch werken van een aantal inspecteurs. De commissie plaatst de bevindingen in het perspectief van het wettelijk aan de IGZ opgedragen systeemtoezicht in relatie tot veranderende verwachtingen van politiek en maatschappij over de rol van de inspectie voor de individuele burger.

Ook inspectie kan evidence based werken

Het toezicht op de gezondheidszorg zou, net als de zorgpraktijk, wetenschappelijk onderbouwd moeten worden. Effectonderzoek helpt de Inspectie voor de Gezondheidszorg goede keuzes te maken en zichzelf te blijven verbeteren.

HIV infecties in Nederland hoger dan ooit

De Stichting HIV Monitoring (SHM) heeft 23 november 2010 tijdens de Nederlandse Conferentie over de pathogenese, preventie en behandeling van HIV (NCHIV) het monitoringrapport 2010 gepresenteerd.