Gebruik de mobieltjes van de leerlingen in de les

Maandag 30 april 2012 gaf Marco Kalz een lezing en workshops voor leerkrachten van het Otto-Hahn-Gymnasium in Bergisch-Gladbach (Duitsland). Kalz ging in op twee veel aangehaalde argumenten in de discussie over nieuwe media en het onderwijs: de generatiekloof tussen digital natives en digital immigrants, en de gebrekkige infrastructuur op scholen. In de aansluitende workshop heeft hij leerkrachten laten kennismaken met manieren om die mobieltjes te gaan gebruiken in de les.

Lees meer

Pedagogisch-didactische visie verschilt per middelbare school

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs nemen steeds meer het initiatief om het onderwijs op hun school te vernieuwen. Zij doen dit naar aanleiding van landelijk beleid, maatschappelijke veranderingen, schoolinterne ontwikkelingen en nieuwe wetenschappelijke inzichten. De gewenste vernieuwingen hebben vaak consequenties voor het pedagogisch-didactisch handelen van docenten.

Lees meer

Menselijke aspecten geven doorslag bij onderwijsvernieuwing

Opbrengsten van onderwijsvernieuwingen zijn vaak teleurstellend. Het is moeilijk onderwijskundige vernieuwingen zodanig in te voeren dat ze verankerd raken in de schoolorganisatie. In hun promotieonderzoek willen Marleen Rikkerink en Henk Verbeeten vaststellen welke combinatie van factoren het succes verklaart van scholen waar het wel lukt om een lastige vernieuwing te realiseren.

Lees meer