Maatschappelijke stage niet langer verplicht

De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer.

Staatssecretaris Dekker: “Het is belangrijk dat scholen meer vrijheid krijgen om hun onderwijsprogramma in te richten. Door de maatschappelijke stage niet langer verplicht te stellen , kunnen scholen zelf kiezen of ze dit blijven aanbieden of niet. Scholen kunnen ervoor kiezen de stage in te zetten als één van de instrumenten waarmee ze invulling geven aan hun wettelijke burgerschapstaak. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier in te vullen.”

Proef flexibele onderwijstijd gestart

Dit schooljaar starten 7 basisscholen met het driejarige experiment ‘flexibele onderwijstijd’ van het ministerie van OCW. Deze scholen krijgen de mogelijkheid om in samenspraak met ouders, kinderopvanginstellingen en het schoolpersoneel het onderwijs zo te organiseren dat

Van Bijsterveldt start experimenten met flexibele onderwijstijd

Volgend schooljaar mogen 10 basisscholen starten met een experiment waarin zij hun lesuren flexibeler kunnen verdelen over het schooljaar. Dat heeft minister van Bijsterveldt (OCW) vandaag bekend gemaakt. “Ik wil scholen en ouders de mogelijkheid geven om