Kinderombudsman opent meldpunt voor thuiszitters

De Kinderombudsman opent maandag 27 augustus 2012 een online meldpunt op www.dekinderombudsman.nl, waar kinderen die niet naar school gaan hun ervaringen kunnen vertellen. Ook ouders, leerkrachten, onderwijsconsulenten en andere professionals, die ervaringen hebben met een kind dat (tijdelijk) niet naar school gaat, worden uitgenodigd dit te melden. Kinderombudsman Marc Dullaert gebruikt de meldingen voor zijn onderzoek naar de toegang tot het onderwijs in Nederland. Het meldpunt blijft drie weken geopend.

Lees meer

Pas grondwet aan om rechten ouders en docenten te verwoorden

Wie heeft het eigenlijk voor het zeggen in het onderwijs? Door de schaalvergroting in het onderwijs staan besturen op steeds grotere afstand en dat heeft gevolgen voor de keuzevrijheid van ouders en de positie van leerkrachten. Dit stelt prof.mr Pieter Huisman in zijn oratie ‘Onderwijsrecht in meervoud, over

Lees meer