Principeakkoord over investering €689 miljoen in onderwijs

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Met de overeenkomst wordt de aantrekkelijkheid van het beroep van docent vergroot, de positie van de leraren versterkt en de werkdruk van onderwijspersoneel verlaagd.

Lees meer

Nog meer academici voor de klas

Vanaf augustus 2012 krijgt een nieuwe groep veelbelovende, pas afgestudeerde academici wederom de kans om deel te nemen aan het tweejarige traject Eerst de Klas voordat zij hun carrière voortzetten in het onderwijs of in het bedrijfsleven. De werving voor 50 nieuwe deelnemers is gestart en loopt tot 31 maart 2012.

Lees meer

Primair onderwijs en OCW maken afspraken over verhogen onderwijskwaliteit

In een bestuursakkoord dat dinsdag 17 januari 2012 is ondertekend, hebben minister Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) met PO-Raad voorzitter Kete Kervezee prestatieafspraken voor de komende jaren vastgelegd voor het primair onderwijs. Deze afspraken moeten leiden tot verhoging van de onderwijskwaliteit en een versterking van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Hiervoor ontvangen schoolbesturen de komende jaren in totaal ruim 600 miljoen euro.

Lees meer