Eerste wiskundestripboek gepresenteerd in Utrecht

Op 8 november 2012 vond in Utrecht de tweede editie van het Strips op School symposium plaats. Het voornaamste doel: het medium ‘strip’ bekendheid geven als leermiddel in het onderwijs. Een evenement dat georganiseerd werd voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs in samenwerking met onder meer de Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers.

Psychologisch onderzoek helpt bij inrichting wetenschapsonderwijs

Een kind heeft van nature een onderzoekende houding en vaak een fascinatie voor wetenschap en techniek. Bij velen neemt deze interesse echter af in de vroege pubertijd. Hoe kunnen mensen leren over deze onderwerpen op een manier die de fascinatie en het inzicht bij het individu vergroten?

Maartje Raijmakers pleit in haar oratie voor wetenschappelijk onderzoek naar het leren over wetenschap en techniek om een antwoord op die vragen te vinden.

Scholieren beter in algebra door online oefenomgeving

Christian Bokhove bestudeerde voor zijn promotieonderzoek de rol die ICT kan spelen bij het verwerven, oefenen en toetsen van algebraïsche expertise. Hiermee combineert hij twee recente ontwikkelingen in het wiskundeonderwijs: ten eerste de toenemende aandacht voor algebraïsche vaardigheden en ten tweede het toenemende gebruik van ICT. Bokhove heeft met gebruik van gefundeerde ontwerpprincipes een online lesmodule ontworpen die bij leerlingen in 6vwo voor het vak wiskunde B een verbetering in algebraïsche expertise teweeg heeft gebracht.

Betere interactie met leerlingen door socratisch gesprek

Een cursus over het voeren van een socratisch gesprek bleek er toe te leiden dat in de interactie tussen studentleraren en hun leerlingen, leerlingen meer aan het woord kwamen. Leraren gaven duidelijk meer ruimte aan de leerling, stelden meer open vragen en vroegen door.

Gescheiden onderwijs pakt slecht uit voor lager opgeleiden

Door de sterke scheiding tussen onderwijsniveaus ontplooien lager opgeleide kinderen zich maatschappelijk minder goed dan hoger opgeleide kinderen. Dat is een van de resultaten van onderzoek onder leiding van NWO-wetenschapper Herman van de Werfhorst

Eerste schooldag ook spannend voor docenten

Maandag 22 augustus 2011 is de eerste schooldag voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs in Midden-Nederland. Uit onderzoek van educatieve uitgeverij Malmberg blijkt dat docenten het spannend vinden om weer aan de slag te gaan (62%).

Resultaatgerichte leercultuur stimuleren

Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) willen toe naar een ambitieuze leercultuur en hogere prestaties van alle leerlingen. “Steeds meer scholen zetten wezenlijke stappen om het talent van hun leerlingen ten volle te benutten. Dat gunnen wij alle leerlingen en alle