Gebruik de mobieltjes van de leerlingen in de les

Maandag 30 april 2012 gaf Marco Kalz een lezing en workshops voor leerkrachten van het Otto-Hahn-Gymnasium in Bergisch-Gladbach (Duitsland). Kalz ging in op twee veel aangehaalde argumenten in de discussie over nieuwe media en het onderwijs: de generatiekloof tussen digital natives en digital immigrants, en de gebrekkige infrastructuur op scholen. In de aansluitende workshop heeft hij leerkrachten laten kennismaken met manieren om die mobieltjes te gaan gebruiken in de les.

Het kabinet ontziet het onderwijs

Het kabinet ontziet het onderwijs, ook in 2012. De begroting van het Ministerie van OCW voor volgend jaar is de weerslag van de ambitie van het kabinet om tot de top van de wereldeconomieën te behoren, terwijl er tegelijkertijd fors moet worden ingegrepen om

“Erkenning voor discipline Technische Geneeskunde”

Technische ontwikkelingen in de zorgsector gaan zo snel dat er dringend behoefte is aan technisch opgeleiden in deze sector. De Universiteit Twente heeft daarom enkele jaren geleden al de opleiding Technische Geneeskunde opgestart.

Meer grip op fusies in het onderwijs

De afgelopen decennia zijn veel onderwijsinstellingen en schoolbesturen door fusies steeds groter geworden. Dit was niet altijd goed voor de variatie in het onderwijsaanbod.