Boetes en aanhoudingen illegaal slachten tijdens Offerfeest

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en de politie hebben samen tijdens het Offerfeest 14 processen-verbaal opgemaakt en 7 aanhoudingen verricht. In alle gevallen betrof het illegaal slachten van dieren. Het ritueel slachten op de slachthuizen is tijdens het Offerfeest over het algemeen redelijk tot goed verlopen.

Extra controles bij ritueel slachten tijdens Offerfeest

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) gaat extra controleren tijdens het Offerfeest op 6, 7 en 8 november 2011. Er zal bijvoorbeeld gelet worden op de regels die gelden voor het onverdoofd slachten, de hygiëne tijdens en na de slacht en het vervoer van dieren bestemd voor de slacht.