Boetes en aanhoudingen illegaal slachten tijdens Offerfeest

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en de politie hebben samen tijdens het Offerfeest 14 processen-verbaal opgemaakt en 7 aanhoudingen verricht. In alle gevallen betrof het illegaal slachten van dieren. Het ritueel slachten op de slachthuizen is tijdens het Offerfeest over het algemeen redelijk tot goed verlopen.

Lees meer