Link ontdekt tussen darmziekte HSCR en syndroom van Down

Gronings promotieonderzoek heeft mogelijk een verklaring opgeleverd voor het feit dat mensen met het syndroom van Down een hogere kans hebben op de ziekte van Hirschsprung. Een behandeling is nog niet in zicht, maar het onderzoek vergroot wel het inzicht in de ziekte.

Darmproblemen bij taaislijmziekte

Taaislijmziekte is vooral bekend als progressieve longziekte waarbij patiënten een slechte voedingstoestand hebben. Patiënten worden echter steeds ouder, waardoor meer aandacht ontstaat voor andere symptomen. Dat zijn bijvoorbeeld darmblokkeringen en levercirrose. Zo’n 47 procent van de patiënten heeft last van obstipatie. Dat schrijft Hubert van der Doef in zijn proefschrift. Daarnaast analyseert hij de langetermijneffecten

Verstopping bij kinderen. Dat is op te lossen!

Op donderdag 9 juni 2011 verzorgt de PIPO-poli van Máxima Medisch Centrum opnieuw een informatieavond voor ouders van kinderen met obstipatieklachten. De avond vindt plaats in het auditorium van Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven, De Run 4600 in Veldhoven.

Buikpijn en obstipatie veel voorkomende klacht

Uit onderzoek (1), dat onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift Huisarts en Wetenschap, blijkt obstipatie een veelvoorkomende klacht te zijn. Van obstipatie of verstopping wordt gesproken wanneer iemand minder dan drie keer per