Geen groei in arbeidsmarkt apothekers

Ondanks een sterke instroom van pas afgestudeerde apothekers is het aantal apothekers in de openbare farmacie in 2011 ongewijzigd gebleven. In de openbare apotheken blijft de vraag om farmaceutische zorg evenwel toenemen. De animo voor de studie farmacie lijkt aan te trekken.

Lees meer