Milieuzone effectief middel in strijd verbetering luchtkwaliteit binnensteden

Het instellen van een milieuzone blijft één van de meest effectieve verkeersmaatregelen in binnensteden voor de verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Het milieueffect van de tijdelijke sloopregeling voor personen- en bestelauto’s is minder dan verwacht als het gaat om de vermeden uitstoot van fijn stof en NOx. Maar de vermeden CO2-uitstoot was daarentegen hoger dan … Lees meer