Altijd advocaat verplicht bij echtscheidingstraject

Op 5 april 2012 publiceerde de VMSN (scheidingsmediators in het Notariaat) het bericht dat echtgenoten voortaan niet meer verplicht naar een advocaat hoeven als het gaat om een echtscheiding.

Volgens de VMSN kunnen zij nu namelijk ook naar een VMSN-notaris. Dit is niet juist. Volgens de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) is er niets veranderd.

Lees meer

Gespecialiseerde notaris regelt voortaan echtscheiding

Echtgenoten hoeven voortaan niet meer verplicht naar een advocaat voor een echtscheiding. Het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank kan vanaf 3 april 2012 ook via de VMSN-notaris.

Het grootste deel van de zaken die men bij een echtscheiding moet regelen, kan nu via één contactpersoon. VMSN voorzitter Palko Benedek ‘Zo willen we de echtscheidingsprocedure voor echtgenoten iets minder belastend maken.’

Lees meer

Samenwerking bij opstellen medische verklaring wils(on)bekwaamheid

De voorzitters van de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA), de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de commissie Bewind en Familie van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) hebben op 19 januari 2012 een convenant ondertekend betreffende hun samenwerking rondom de medische verklaring wils(on)bekwaamheid.

Lees meer